V nadväznosti na zasadnutie Európskej rady 20. – 21. októbra 2022 Komisia navrhla bezprecedentný podporný balík pre Ukrajinu vo výške 18 miliárd eur na rok 2023. Bude to vo forme úverov s vysokým zvýhodnením, ktoré sa budú vyplácať v pravidelných splátkach od roku 2023. Táto stabilná, pravidelná a predvídateľná finančná pomoc – v priemere 1,5 miliardy eur mesačne – pomôže pokryť značnú časť potrieb krátkodobého financovania Ukrajiny na rok 2023, ktoré ukrajinské orgány a Medzinárodný menový fond odhadujú na 3 až 4 miliardy eur mesačne. Vďaka tomuto balíku bude môcť Ukrajina naďalej vyplácať mzdy a dôchodky a udržiavať základné verejné služby, ako sú nemocnice, školy a bývanie pre premiestnené osoby. Ukrajine to takisto umožní zabezpečiť makroekonomickú stabilitu a obnoviť kritickú infraštruktúru zničenú Ruskom v jeho útočnej vojne, ako je energetická infraštruktúra, vodovodné systémy, dopravné siete, cesty a mosty. Podporu v rámci nástroja budú sprevádzať reformy zamerané na ďalšie posilnenie právneho štátu, dobrej správy vecí verejných, boja proti podvodom a protikorupčným opatreniam na Ukrajine. Pri zohľadnení vývoja na mieste sa preto finančná podpora bude opierať o politické podmienky zamerané na posilnenie ukrajinských inštitúcií a prípravu podmienok pre úspešné úsilie o obnovu, ako aj podporu Ukrajiny na jej európskej ceste.