<p class="MsoNormal"><span lang="SK" style=’font-family: "Arial","sans-serif"; font-size: 10pt;‘><font face="Times New Roman" size="3">Na podujatí
Európskeho hospodárskeho a&nbsp;sociálneho výboru (EHSV) &nbsp;„Vaša Európa, váš názor“
bude zastúpené aj Slovensko. Traja študenti zo Súkromného gymnázia v&nbsp;Žiline
navštívia 23.&nbsp;až&nbsp;25.&nbsp;apríla Brusel. V rámci príprav na túto návštevu sa s nimi
10.3.2015 stretol aj jeden zo slovenských členov EHSV pán Juraj Stern. </font>
<o:p></o:p></span></p>