Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku bude už po 14.-krát súčasťou obľúbeného letného festivalu Pohoda. Zastúpenie privíta návštevníkov trenčianskeho letiska diskusiami a hudobným programom na Európa stage-i a v tradičnej EÚ Fun zóne. Európska komisia v spolupráci so svojimi partnermi pripravila v EÚ Fun zóne rôznorodé informačno-zábavné aktivity a súťaže o praktické ceny. Na deviatich tematických stanovištiach si návštevníci EÚ Fun zóny budú môcť preveriť svoje vedomosti a spoznať zaujímavosti i kultúru krajín EÚ, ale aj získať veľa užitočných informácií týkajúcich sa EÚ. Súčasťou EÚ Fun zóny budú tento rok aj aktivity, ktoré sa zamerajú na posilňovanie odolnosti voči dezinformáciám a schopností rozoznávať klamlivé informácie od pravdivých. Tejto téme sa bude venovať aj prvá zo série diskusií Café Európa, ktoré si návštevníci môžu pozrieť priamo v EUrópa stage-i alebo online na Facebooku Zastúpenia EK.
Program diskusií Café Európa: · Café Európa: Vojna na Ukrajine a hybridné hrozby okolo nás (v piatok 12:20 – 13:20 h., EUrópa stage) · Café Európa: „Hudba – Keď rinčia zbrane, majú múzy mlčať?“ (v piatok 14:40 – 15:40 h., EUrópa stage) · Café Európa: Zvládneme hlad a vysoké ceny? (v sobotu 12:20 h -13:20 h., EUrópa stage) · Café Európa: Tri roky s prezidentkou (v sobotu 14:40 – 15:40 h., EUrópa stage)