<div align="left" style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman" size="3">Eurostat dnes zverejnil aktuálne
štatistiky týkajúce sa úrovne nezamestnanosti v EÚ. Podľa
najnovších údajov Eurostatu je nezamestnanosť v EÚ na úrovni 9,8%, v Eurozóne na
úrovni 11.3% (marec 2015), čo je pokles v porovnaní s rovnakým obdobím pred
rokom – 10,4% v EÚ a 11,7% v Eurozóne.&nbsp;&nbsp; </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><br></div><div align="left" style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman" size="3">Pre <b>Slovensko</b> je vývoj ešte
pozitívnejší, <b>nezamestnanosť klesá
rýchlejšie</b>. V marci minulého roka bola na úrovni 13.6%, marec 2015
ukazuje 12.2%. </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font face="Times New Roman" size="3">Slovensko dosiahlo <b>pokrok aj v oblasti nezamestnanosti mladých ľudí, kde
je</b><b> pokles ešte výraznejší</b>, momentálne je na úrovní 24.8 % v
porovnaní s 31.6 % v marci 2014.&nbsp; </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div align="left" style="text-align: justify;"><font face="Arial CE"><font face="Times New Roman" size="3">Práve ohľadom
nezamestnanosti mladých Európsky parlament včera schválil návrh Európskej
komisie poskytnúť v tomto roku 1 miliardu eur z Európskeho sociálneho fondu
(ESF) na podporu boja s nezamestnanosťou mladých. Tento balík pomoci by mal
pomôcť&nbsp; 650.000 mladým ľuďom zapojiť sa do pracovného procesu.&nbsp; Prostriedky
poputujú v rámci Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých (YEI) do 20
členských štátov, vrátane Slovenska. </font></font></div>