Počas prvého štvrťroka 2016 (od januára do marca 2016) požiadalo o medzinárodnú ochranu v členských štátoch Európskej únie (EÚ) 287 100 žiadateľov o azyl, čo je o 33 % menej ako v poslednom štvrťroku 2015 (vtedy bolo zaregistrovaných 426 000 nových žiadateľov).
O medzinárodnú ochranu sa v čase od januára do marca 2016 uchádzali najmä Sýrčania (102 tisíc nových žiadateľov), potom Iračania a Afganci (s približne 35 000 žiadateľov z oboch krajín). Z týchto troch krajín pochádzalo až 60 % všetkých nových žiadateľov o azyl v členských štátoch EÚ.
Najvyšší počet nových žiadateľov bol v Nemecku (175 000 – 61 %), nasledujú Taliansko (22 300 čiže 8 %), Francúzsko (18 000 čiže 6 %), Rakúsko (13 900 čiže 5 %) a Spojené kráľovstvo (10 100 čiže 4 %). V pomere k počtu obyvateľov jednotlivých členských štátov bolo najviac nových žiadateľov opäť v Nemecku (2 155 žiadostí na milión obyvateľov) následne v Rakúsku (1 619), a na Malte(904). Na opačnom konci rebríčka sú Slovensko (3 žiadosti na milión obyvateľov), v Estónsko (4) a Rumunsko (11). Európsky priemer v počte žiadateľov o azyl na milión obyvateľov je 565.