<font face="Times New Roman" size="3">Viaceré z médií v uplynulých týždňoch pokrývali tému minimálnej mzdy v Nemecku,
ktorá sa mala uplatňovať aj na dopravcov, ktorou prechádzajú cez Nemecko. To
samozrejme malo vplyv aj na dopravcov zo Slovenska a iných krajín EU.&nbsp;
Európska komisia dnes začala v tejto veci konanie voči Nemecku pre porušenie
právnych predpisov EÚ. <br><br>Každý členský štát si môže nastaviť a
legislatívne zakotviť svoju úroveň minimálnej mzdy. Nemecko je 22. druhou
krajinou EÚ, ktorá toto svoje právo využila. Komisia na jednej strane
nespochybňuje právo Nemecka zakotviť minimálnu mzdu. Na strane druhej
uplatňovanie tohto zákona na všetky dopravne operácie podlá EK neprimerane
obmedzuje voľný pohyb služieb a voľný pohyb tovaru. Uplatňovanie nemeckých
pravidiel aj na tranzitnú a medzinárodnú dopravu nie je dôvodné a vytvára
neprimerane bariéry na vnútornom trhu EÚ. </font><br>