V nadväznosti na rozsiahle škody spôsobené dvoma silnými zemetraseniami, ktoré zasiahli Albánsko 21. septembra 2019, a silnými dažďami, ktoré krátko na to zasiahli tú istú oblasť, albánske orgány požiadali o medzinárodnú pomoc prostredníctvom mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Vďaka koordinácii EÚ sa už do postihnutých oblastí dostávajú prostriedky prvej pomoci a zásielky núdzovej pomoci, ako sú napríklad núdzové stany, generátory elektrickej energie a balíky potravinovej pomoci. Materiálnu pomoc ponúklo 10 členských štátov v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany. Ide o Čiernu Horu, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Nórsko, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko. V súčasnosti prebieha hodnotenie potrieb s cieľom čo najlepšie usmerniť ponúknutú pomoc na pokrytie bezprostredných potrieb a pomôcť albánskym orgánom pri budovaní kapacít pre budúce nepredvídané výdavky. Koordinačné centrum Európskej únie pre reakcie na núdzové situácie, ktoré funguje nepretržite 7 dní v týždni, je v neustálom kontakte s albánskymi orgánmi s cieľom monitorovať vývoj v teréne a reagovať na akékoľvek ďalšie žiadosti o pomoc EÚ.