V rámci reakcie Európskej únie na ruskú agresiu proti Ukrajine Európska komisia a susediace členské štáty EÚ zriadili 12. mája 2022 koridory solidarity medzi EÚ a Ukrajinou. Tieto koridory solidarity sú nevyhnutnými obchodnými kanálmi pre vývoz poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny, ako aj pre vývoz a dovoz iného tovaru. Okrem toho sa vďaka čiernomorskej obilnej iniciatíve od augusta podarilo obnoviť dodávky obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov, čo viedlo k ďalšiemu zníženiu cien potravín na celom svete. Uvedené iniciatívy spolu umožnili vývoz približne 25 miliónov ton ukrajinského obilia, olejnatých semien a súvisiacich výrobkov na svetové trhy, a to aj do krajín, ktoré to najviac potrebujú. Koridory solidarity sú v súčasnosti jedinou možnosťou aj pre vývoz všetkých ostatných nepoľnohospodárskych ukrajinských tovarov do zvyšku sveta, a takisto aj na dovoz všetkého tovaru, ktorý Ukrajina potrebuje, ako je palivo a humanitárna pomoc. Koridory solidarity však dosahujú limity svojich kapacít, naďalej existujú úseky s nedostatočnou kapacitou a náklady na logistiku sú vysoké. S cieľom udržať a ďalej zvýšiť kapacitu koridorov solidarity boli mobilizované významné investície prostredníctvom rôznych existujúcich programov EÚ a vnútroštátnych programov.Európska komisia na podporu týchto koridorov solidarity bezodkladne vyčlení 250 miliónov eur vo forme grantov. Z krátkodobého hľadiska budú podporené rýchle zlepšenia, najmä pokiaľ ide o mobilné zariadenia, s cieľom skrátiť čakacie doby a zlepšiť pohyb cez hraničné priechody, ako aj ich prístupové trasy. Zo strednodobého hľadiska bude mobilizovaný Nástroj na prepájanie Európy (NPE) a 50 miliónov eur s cieľom podporiť rozvoj infraštruktúry potrebný na ďalšie zvýšenie kapacity koridorov solidarity. V spolupráci s partnerskými finančnými inštitúciami, ako sú Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj a Svetová banka, je cieľom zabezpečiť likviditu pre prevádzkovateľov a financovanie opráv, ako aj zvyšovanie kapacity. Spoločné vyhlásenie vydala Európska komisia, Česko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Moldavská republika, Ukrajina, Európska investičná banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj a skupina Svetovej banky.