Pri riešení týchto ekonomických výziev môžu v období 2014 až 2020 do veľkej miery pomôcť Európske štrukturálne a investičné fondy, veď už v súčasnosti spolufinancujú vyše 80% všetkých verejných investícií na Slovensku. V priloženom dokumente nájdete súhrn ich očakávaných dopadov a prehľad výšky finančných prostriedkov.

Zároveň posielame informačný prehľad o možnostiach financovania EÚ, ktoré sú Slovensku k dispozícií v rámci regionálnej politiky, spoločnej poľnohospodárskej politiky, celoeurópskych programov a Európskeho fondu pre strategické investície.