Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predložili spoločný návrh nariadenia Rady o vykonávaní reštriktívnych opatrení (sankcií) proti závažnému porušovaniu ľudských práv vo svete. Vďaka spoločnému návrhu bude možné pristúpiť k vytvoreniu nového horizontálneho sankčného režimu. Návrh dopĺňa rozhodnutie Rady, ktoré predkladá vysoký predstaviteľ Josep Borrell a ktoré – po jeho prijatí v Rade – umožní vytvorenie globálneho sankčného režimu EÚ v oblasti ľudských práv. Ten poskytne EÚ väčšiu flexibilitu zamerať sa na osoby zodpovedné za závažné porušovanie ľudských práv kdekoľvek na svete bez ohľadu na to, kde k nemu dochádza a kto je za to zodpovedný.
Očakáva sa, že globálny sankčný režim EÚ v oblasti ľudských práv bude zahŕňať také opatrenia, ako napríklad zmrazenie aktív a zákazy cestovania. Pokiaľ ide o zákaz cestovať, na základe spoločného návrhu by Komisia po prvýkrát získala právomoc dohliadať na vykonávanie zákazov cestovania. Nový režim nenahrádza existujúce geografické sankčné režimy, z ktorých niektoré sa už týkajú otázok porušovania ľudských práv, napríklad v Sýrii, Bielorusku alebo Venezuele. Tieto návrhy jasne dokazujú záväzok EÚ podporovať ľudské práva, demokraciu, právny štát a zásady medzinárodného práva všade vo svete. Sú reakciou na politickú dohodu ministrov zahraničných vecí krajín EÚ z decembra 2019 a sú zároveň kľúčovým výstupom, ktorý vysoký predstaviteľ a Komisia navrhli v akčnom pláne pre ľudské práva a demokraciu na roky 2020 – 2024 v rámci spoločného oznámenia prijatého v marci 2020. Všetky návrhy prerokujú členské štáty v Rade.