Na Slovensku považuje pomoc ľuďom v rozvojových krajinách za dôležitú 79 % respondentov (EÚ 89%). Respondenti na Slovensku majú tiež menšiu tendenciu súhlasiť s tvrdením, že boj proti chudobe v rozvojových krajinách by mal byť jednou z hlavných priorít EÚ (54 % oproti 69 %). Menej Slovákov ako Európanov si myslí, že rozvojová pomoc by sa mala zvýšiť (SK – 57 %, EÚ – 68 %).
V porovnaní s Európanmi majú respondenti na Slovensku menšiu tendenciu zastávať názor, že rozvojová pomoc je účinným spôsobom boja proti nelegálnej migrácii (66 % oproti 73 %).

Viac ako Európania považujú respondenti na Slovensku za jednu z najpálčivejších výziev, mier a bezpečnosť ktorým čelia rozvojové krajiny (50% SK, 41% EÚ).

Pozitívnejší postoj k rozvojovej pomoci ako starší respondenti (25+ rokov) má na Slovensku mladšia generácia (15 – 24 rokov). Mladší respondenti na Slovensku sú oproti starším respondentom potenciálne oveľa ochotnejší zaplatiť viac za výrobky z rozvojových krajín (40 % oproti 27 %) a súhlasia s tvrdením, že rozvojová pomoc by mala byť jednou z hlavných priorít EÚ (62 % oproti 52 %).

Prieskum sa uskutočnil koncom roka 2015, ktorý bol Európskym rokom rozvoja. Jedným z cieľov tohto roka bolo zvýšiť povedomie občanov o fungovaní a cieľoch rozvojovej pomoci EÚ.