Energetická únia nemôže ohrozovať suverenitu členských krajín pri určovaní energetického mixu či unifikovať trh. Regulačné úrady Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska podporujú myšlienku Energetickej únie, avšak za určitých podmienok. Informovali o tom v pondelok na tlačovej besede po pracovnom stretnutí v Bratislave.
Dôležitou súčasťou musí byť implementácia tzv. tretieho energetického balíčka zameraného na podporu liberalizácie trhu s elektrinou a plynom a posilnenie právomoci a nezávislosti regulačných orgánov.
Druhou podmienkou je podľa predsedu slovenského Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefa Holjenčíka posilnenie bezpečnosti dodávok podporou cezhraničných prepojení s elektrinou a plynom za efektívne vynaložené náklady a zachovanie národnej suverenity pri určovaní energetického mixu.