Pozývame Vás na online konferenciu SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY?   
Konferencia sa uskutoční 12. novembra 2021 od 8:45 do 12:00  hod. 
Po dvoch rokoch implementácie by sme Vám chceli predstaviť výstupy projektu SciPol:SK 2021. Cieľom projektu bolo zbierať údaje o aktuálnom stave výskumu a inovácií na Slovensku v našich regiónoch a zároveň priniesť návrhy na jeho zlepšenie. Cieľom konferencie je predstaviť záverečné výstupy projektu  a diskutovať o pripravovaných reformách verejných výskumných a inovačných politík s odbornou verejnosťou.  Podujatie je určené pre:  

  • vedkyne a vedcov,  
  • inovátorov,  
  • zamestnancov verejnej správy,  
  • projektových manažérov,  
  • a pre každého, kto sa zaujíma o zmeny v smerovaní výskumu a inovácií na Slovensku.