Srdečne Vás pozývame na regionálnu konferenciu „IUVENTA EMPOWERs REGIONs – Prešov“ zameranú na uznávanie prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou, ktorá sa uskutoční v utorok, 17. marca. 2020 v čase od 09:00 – 15:00 hod v Prešove.
.Konferenciu organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže pod záštitou Odboru mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Partnermi podujatia sú CeNef – Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania a RMPK – Rada mládeže Prešovského kraja.

Cieľom konferencie je zviditeľňovanie témy neformálneho vzdelávania a prepájanie všetkých, ktorí si uvedomujú, že neformálne vzdelávanie má hrať dôležitú úlohu pri výchove a príprave mladej generácie na uplatnenie sa v živote. Za týmto účelom oslovujeme dôležitých aktérov v práci s mládežou v Prešovskom kraji (zástupcov samosprávy, zamestnávateľov, mládežníckych organizácií, škôl, lektorov, MVO a pod.), aby sa stali signatármi Deklarácie o uznávaní prínosov neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a pozývame ich k spolupráci pri vytváraní príležitostí na kvalitnejší život mladých ľudí. Miesto konania: Konferenčná sála ZOC Koral, Vihorlatská 2/C, Prešov