Dovoľte nám, aby sme Vás pozvali na online seminár s názvom Inovačný a Modernizačný Fond, ktorý organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku so záštitou Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva hospodárstva SR, dňa 13. mája 2020 o 10:00 hod. Napriek tomu, že naša ekonomika čelí bezprecedentnej výzve spôsobenej pandémiou COVID-19 a jej priamymi dôsledkami, pri procese opätovného naštartovania nášho hospodárstva nesmieme zabúdať na pretrvávajúcu klimatickú krízu a vyžiť všetky nástroje na posilnenie zelenej obnovy a oživenie ekonomiky cez projekty nízkouhlíkovej či zelenej ekonomiky. Online seminár sa bude venovať dvom dôležitým finančným nástrojom, Inovačnému a Modernizačnému fondu, ktoré zahŕňajú konkrétne možnosti pre slovenský priemysel s potenciálom prispieť k dekarbonizácii sektoru energetiky a podpore zavádzania nových nízko-uhlíkových technológií na trh.
Diskutovať budú Juraj Smatana (štátny tajomník, Ministerstvo životného prostredia SR), Karol Galek (štátny tajomník, Ministerstvo hospodárstva SR), Roman Doubrava (zástupca vedúceho oddelenia, Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre oblasť klímy) a seminár bude moderovať Lívia Vašáková (vedúca sekcie ekonomických analýz Zastúpenia EK na Slovensku). Seminár bude vysielaný online na Facebook profile Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a do diskusie sa môžete pripojiť pomocou aplikácie sli.do s hashtagom #ZEK.