V dňoch 11. a 12. februára 2016 sa vo Zvolene uskutoční prvé tohoročné spoločné podujatie siete Europe Direct a Európskych dokumentačných centier s predstaviteľmi Informačnej kancelárie EP na Slovensku ako aj Zastupenia EK na Slovensku. Stretnutie bude zamerané na konkretizácii plánu spolupráce spomenutých sietí centier s IKEP v SR v roku 2016.