Európska komisia vydala svoj pracovný program na rok 2023. Komisia si stanovila odvážny plán reakcie na súčasnú mnohostrannú krízu dopadajúcu na každodenné životy Európanov, pričom sa ešte viac zameriava na prebiehajúcu ekologickú a digitálnu transformáciu. Vďaka nej bude Európska únia odolnejšia. V tomto duchu sa Komisia plánuje sústrediť na podporu občanov a podnikov – či už formou zníženia cien energie, zabezpečením dodávok, ktoré sú zásadné pro konkurencieschopnosť priemyslu a zistenie potravín alebo posilnenie sociálno-trhového hospodárstva. Pracovný program Komisie zahŕňa 43 nových politických iniciatív, ktoré sa dotýkajú všetkých šiestich hlavných cieľov politických smerov predsedníčky von der Leyenovej a nadväzuje na jej prejav o stavu Únie v roku 2022 a na vyhlásenie o zámere. Viaceré kľúčové iniciatívy v pracovnom programe taktiež nadväzujú na závery Konferencie o budúcnosti Európy. Komisia teraz začne diskusie s Parlamentom a Radou, aby spoločne zostavili zoznam legislatívnych priorít, pri ktorých sa rozhodli urýchlene prijať opatrenia.