Európska komisia predstavila svoj pracovný program na nasledujúci rok 2018. Konečným cieľom navrhovaných opatrení je jednotnejšia, silnejšia a demokratickejšia Únia. Súčasná Komisia sa od začiatku svojho funkčného obdobia zameriava na podstatné veci, pri ktorých môžu účinné európske opatrenia skutočne niečo zmeniť.

Prednesený pracovný program prináša 26 nových iniciatív, ktoré sa týkajú tak cielených legislatívnych opatrení na dokončenie práce EK v prioritných oblastiach (budú predložené do mája 2018), ako aj budúcnosti Únie 27 členov do roku 2025 a neskôr.