Európska komisia prijala nový návrh o spoločných pravidlách na podporu opravy tovaru, ktorý povedie k úsporám pre spotrebiteľov a podporí ciele Európskej zelenej dohody okrem iného znižovaním objemu odpadu. V posledných desaťročiach sa pred opravou často uprednostňuje výmena, a to vždy, keď sa výrobky pokazia, pričom spotrebiteľom sa na opravu tovaru po uplynutí zákonnej záruky neposkytujú dostatočné stimuly. Vďaka tomuto návrhu bude pre spotrebiteľov jednoduchšie a lacnejšie nechať si tovar opraviť, nie ho vymeniť. Väčší dopyt po opravách sa navyše premietne do rozmachu tohto odvetvia a bude mať za následok stimulovanie výrobcov a predajcov, aby vyvíjali udržateľnejšie obchodné modely. Dnešným návrhom sa zabezpečí, aby sa v rámci zákonnej záruky opravilo viac výrobkov a aby spotrebitelia mali jednoduchšie a lacnejšie možnosti opravy výrobkov, ktoré sú technicky opraviteľné (ako sú vysávače alebo čoskoro aj tablety a smartfóny), a to po uplynutí zákonnej záruky alebo keď sa funkcie tovaru obmedzia v dôsledku opotrebovania.