<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Pravidlá pre
označovanie mäsa v Európe majú už len niekoľko bielych miest. Od 1. apríla musí
bravčové, kozie, ovčie a hydinové mäso v Európe niesť povinné označenie pôvodu.
Určilo to vykonávacie nariadenie Európskej komisie č. 1337/2013. Viacerí
výrobcovia ho vnímajú ako krok k posilneniu spotrebiteľskej dôvery. Iní však
poukazujú na oblasti, ktoré nová legislatíva stále nepokrýva.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Všetko balené mäso
bude označené slovami „chované v“ a „zabité v“. Ak sa tieto dva údaje zhodujú,
nahrádza ich jednoduchšie pomenovanie „pôvod“.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>