Európska komisia navrhuje predĺžiť dočasnú ochranu pre ľudí utekajúcich pred ruskou agresiou proti Ukrajine od 4. marca 2024 do 3. marca 2025. Poskytne sa tým istota a podpora viac ako 4 miliónom osôb, ktoré požívajú ochranu v celej EÚ. EÚ aktivovala smernicu o dočasnej ochrane 4. marca 2022 jednomyseľným rozhodnutím členských štátov a automaticky sa predĺžila o jeden rok. Komisia sa domnieva, že dôvody dočasnej ochrany pretrvávajú a že dočasná ochrana by sa preto mala predĺžiť ako nevyhnutná a primeraná reakcia na súčasnú nestabilnú situáciu, ktorá ešte neprispieva k bezpečnému a trvalému návratu osôb požívajúcich dočasnú ochranu v EÚ. Od aktivácie dočasnej ochrany preukázali členské štáty bezprecedentnú solidaritu s ukrajinským ľudom, a to nielen tým, že ho prijali vo svojich krajinách, ale tiež vyvíjali konkrétne úsilie na uľahčenie ich začlenenia sa do spoločnosti.