Kľúčovou udalosťou a zároveň dôležitým úspechom SK PRES bol Bratislavský samit. Lídri 27 štátov v Bratislave potvrdili ambíciu pokračovať v projekte európskej integrácie a stanovil sériu dôležitých úloh ako Bratislavská cestovná mapa. Proces jej napĺňania bude pokračovať aj po skončení SK PRES a vyvrcholí v Ríme v marci 2017, keď si pripomenieme 60. výročia podpísania rímskych zmlúv.Ambíciou predsedníctva bolo prispieť k vytvoreniu hospodársky silnej Európy. Podarilo sa to napríklad cez vyrokovanie dobrého rozpočtu EÚ na rok 2017, ako hlavného investičného nástroja Únie, ako aj cez dohodu Rady na predĺžení a vylepšení Európskeho fondu pre strategické investície. V rámci priority zameranej na modernizáciu jednotného trhu považujeme za úspech významné kroky v oblasti geoblockingu, iniciatívy WiFi4Europe či legislatívnych návrhov posilňujúcich energetickú bezpečnosť EÚ.Pokiaľ ide o udržateľnú migračnú a azylovú politiku, začiatkom októbra začala oficiálne svoju činnosť Európska pohraničná a pobrežná stráž, ktorá prispeje k dobrému manažovaniu vonkajších hraníc Únie. Rada sa okrem toho dohodla na Európskom fonde pre udržateľný rozvoj s cieľom riešiť korene migrácie. Našu prioritu posilňovať globálnu angažovanosť EÚ sme pretavili do podpisu modernej obchodnej dohody EÚ s Kanadou (CETA), ktorá prinesie európskym firmám nové obchodné príležitosti pomôže zvyšovať zamestnanosť. Za zmienku nepochybne stojí prielom v téme ochranných obchodných nástrojoch, ako aj ratifikácia Parížskej klimatickej dohody.