Najnovší ročný prieskum vývoja v oblasti zamestnanosti a sociálnej situácie v Európe ukázal, že za posledný rok boli vytvorené približne tri milióny pracovných miest, vďaka čomu vzrástla zamestnanosť a podarilo sa znížiť mieru chudoby. Napriek tomu však miera nezamestnanosti ostáva naďalej vysoká, pričom medzi jednotlivými členskými štátmi sú priepastné rozdiely. Ukazuje to, že trh práce, ako aj samotná spoločnosť sa budú musieť prispôsobiť novým formám práce.