Ochrana verejných priestranstiev
– Zvýšená finančná podpora
– Komisia dnes vyčlenila 18,5 milióna eur z Fondu pre vnútornú bezpečnosť na podporu nadnárodných projektov, ktoré zlepšujú ochranu verejných priestranstiev.
– V roku 2018 budú môcť mestá využiť ďalších 100 miliónov eur z mestských inovačných opatrení na investovanie do bezpečnostných riešení.
– Výmena osvedčených postupov
– Zlepšenie spolupráce medzi miestnymi aktérmi a súkromným sektorom
Zamedzenie prístupu k prostriedkom
– Obmedzenie prístupu k látkam používaným na domácu výrobu výbušnín
– Podpora orgánov presadzovania práva a justičných orgánov pri spracovávaní zašifrovaných údajov v rámci vyšetrovania trestných činov bez toho, aby bolo oslabené šifrovanie alebo aby to malo vplyv na veľké alebo nediferencované množstvo ľudí.
Posilnenie vonkajšej činnosti EÚ v oblasti boja proti terorizmu
– Komisia odporučí Rade, aby schválila začatie rokovaní o revidovanej dohode s Kanadou o osobných záznamoch o cestujúcich
– EK posilní spoluprácu Europolu s tretími krajinami