Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dňa 14. septembra 2022 o deviatej hodine predniesla na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu v poradí už svoju tretiu správu o stave Európskej únie (SOTEU). Predsedníčka Komisie prišla do Európskeho parlamentu v sprievode Oleny Zelenskej, manželky ukrajinského prezidenta. V úvode svojho prejavu Ursula von der Leyenová pripomenula, že ešte nikdy Európsky parlament nediskutoval o stave Únie v čase, keď v Európe zúri vojna. V kontexte uplynulého roka a nadchádzajúceho obdobia zdôraznila význam európskej solidarity a jednoty.
Vo svojej správe predsedníčka zároveň načrtla hlavné iniciatívy, ktoré Komisia plánuje uskutočniť v nadchádzajúcom roku: – Ďalšia podpora Ukrajiny a jej ľudu, a to aj prostredníctvom sily jednotného trhu EÚ – Zavedenie opatrení na podporu Európanov pri zvládaní energetickej krízy – Podpora podnikateľského prostredia, najmä malých a stredných podnikov, s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Európy – Zníženie závislosti EÚ od ruských fosílnych palív a úzka spolupráca so spoľahlivými dodávateľmi – Zaujatie globálneho vedúceho postavenie v oblasti adaptácie na zmenu klímy a ochrany prírody – Zasadzovanie sa za demokraciu a právny štát doma a na celom svete
Ukrajina – Únia stojí na strane Ukrajiny: poskytovaním zbraní a financií, prijímaním utečencov a zavedením najprísnejších sankcií – Finančný sektor Ruska je otrasený: 3/4 ruského bankového sektora boli odstrihnuté od medzinárodných trhov, Rusko opustilo takmer tisíc medzinárodných spoločností, výroba automobilov sa prepadla o 3/4, zákaz leteckej premávky do EÚ – Sankcie sa rušiť nebudú – Finančná a vojenská pomoc Únie smerom Ukrajine – Pol milióna ukrajinských detí začalo školský rok v Európskej únii – Únia pomôže obnoviť poškodené ukrajinské školy sumou 100 miliónov eur – Pomoc Ukrajine prostredníctvom posilňovania jej postavenia – pre tento účel bude zmobilizovaná plná sila jednotného trhu EÚ – V marci bola Ukrajina úspešne pripojená k elektrizačnej sústave EÚ – Boli pozastavené clá na ukrajinský vývoz do EÚ – Ukrajina bude začlenená do európskeho priestoru bezplatného roamingu
Energetika – Európa sa musí zbaviť závislosti na ruských fosílnych palivách – EÚ sa dohodla na spoločnom skladovaní a dnes sme na úrovni 84 % – Diverzifikácia dodávok smerom k spoľahlivým dodávateľom ako sú USA, Nórsko, Alžírsko a ďalšie krajiny – V minulom roku predstavoval ruský plyn 40 % plynu dovezeného do EÚ, dnes je to 9 % – Rusko naďalej manipuluje trhom s energiou – Súčasne sa prejavuje klimatická kríza – vlny horúčav zvyšujú dopyt po elektrickej energii, suchá odstavili vodné a jadrové elektrárne a ceny plynu vzrástli viac než desaťnásobne – Ak znížime dopyt v čase špičkového odberu, zásoby vystačia dlhšie a ceny sa znížia – EÚ predkladá členským štátom opatrenia na zníženie ich celkovej spotreby elektrickej energie – EÚ navrhuje zastropovať príjmy spoločností, ktoré vyrábajú elektrickú energiu za nízke náklady – Vďaka tomuto návrhu získa Únia viac než 140 miliárd eur, ktoré členským štátom pomôžu priamo zmierniť dôsledky ťažkej situácie – Najväčšie ropné, plynárenské a uhoľné spoločnosti dosahujú obrovské zisky a musia zaplatiť spravodlivý podiel – poskytnúť plynový príspevok – Únia musí zabezpečiť bezpečnosť dodávok a zlepšiť svoju globálnu konkurencieschopnosť – Komisia sa bude usilovať o zavedenie reprezentatívnejšej referenčnej hodnoty TTF používanej na plynárenskom trhu – Energetické spoločnosti čelia problémom s likviditou na trhoch s termínovanými zmluvami na dodávku elektrickej energie – v októbri Únia predstaví dočasný rámec štátnej pomoci s cieľom umožniť poskytovanie štátnych záruk a zároveň zachovať rovnaké podmienky – Únia musí odstrániť dominantný vplyv, ktorý ma plyn na ceny elektrickej energie – musí pristúpiť k rozsiahlej a komplexnej reforme trhu s elektrickou energiou
Klíma – Význam vodíka – cieľ stanovený v REPowerEU je vyrábať v EÚ každý rok 10 miliónov ton vodíka z obnoviteľných zdrojov do roku 2030 – EÚ zriadi Európsku vodíkovú banku a do budovania trhu s vodíkom bude môcť Inovačný fond investovať tri miliardy eur – Únia sa bude na tohtoročnej konferencii OSN o biodiverzite usilovať o ambicióznu celosvetovú dohodu o ochrane prírody – V roku 2023 Únia zdvojnásobí svoju kapacitu proti požiarom
Pandémia – Do dnešného dňa Únia zabezpečila viac než 4 miliardy vakcinačných dávok pre Európanov a zbytok sveta – Po pandémii sa európske hospodárstvo zotavilo v rekordne krátkom čase – Plán obnovy a rastu (NextgenerationEU) – doteraz bolo členským štátom vyplatených 100 miliárd eur
Hospodárstvo – Európa musí financovať prechod na digitálne a klimaticky neutrálne hospodárstvo – Únia potrebuje fiškálne pravidlá – nové riešenia týkajúce sa správy hospodárskych záležitostí budú predstavené v októbri – Členské štáty by mali mať vo svojich plánoch znižovania dlhu väčšiu flexibilitu, ale niesť väčšiu zodpovednosť za plnenie pravidiel – Únia potrebuje priaznivé podnikateľské prostredie, pracovnú silu so správnymi zručnosťami a prístup k surovinám – EÚ predloží balík pomoci pre malé a stredné podniky – jeho súčasťou bude návrh jednotného súboru daňových pravidiel pre podnikanie v Európe (BEFIT) – Bude zrevidovaná smernica o oneskorených platbách – Nezamestnanosť je na historicky najnižšej úrovni, zároveň majú európske podniky problém s nedostatkom zamestnancov – Únia musí intenzívnejšie investovať do odborného a ďalšieho vzdelávania a pri tom úzko spolupracovať s podnikmi – Je potrebné zabezpečiť, aby boli rýchlejšie a vo väčšej miere uznávané kvalifikácie v Európe – Rok 2023 bude Európskym rokom vzdelávania – predovšetkým ďalšieho vzdelávania – Dôležitý bude prístup k surovinám – dopyt EÚ po vzácnych zeminách sa do roku 2030 zvýši päťnásobne, preto bude potrebné sa vyvarovať vzniku ďalšej závislosti – Európa potrebuje nové partnerstvá – Komisia predloží ratifikáciu dohody s Čile, Mexikom a Novým Zélandom – Pokračuje sa v rokovaniach s ďalšími partnermi, ako sú Austrália a India – Vyhlasuje sa Európsky akt o kritických surovinách – Pred 5 rokmi spustila Európa Alianciu pre batérie a čoskoro sa budú 2/3 nášho dopytu vyrábať v EÚ – Minulý rok bol ohlásený Európsky akt o čipoch – v najbližších mesiacoch budú položené základy gigatovárne na výrobu čipov – EÚ zvyšuje svoju finančnú účasť na dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu – Do budúcnosti bude Komisárka presadzovať vytvorenie nového Fondu európskej suverenity
Demokracia – Prehodnotenie zahranično-politickej agendy EÚ – Úsilie o rozšírenie jadra demokracií – Únia musí stáť po boku krajín, ktoré sú na ceste do EÚ – budúcnosť krajín západného Balkánu, Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska je v Únii – Komisia podporuje výzvu na vytvorenie európskeho politického spoločenstva – Únia buduje spolu s africkými partnermi dve továrne na výrobu vakcín mRNA v Rwande a Senegale a to isté zopakuje aj v Latinskej Amerike v rámci širšej stratégie angažovanosti – Spolupráca s priateľmi z USA a ďalšími partnermi zo skupiny G7 – Predsedníčka zvolá spolu s prezidentom Bidenom stretnutie lídrov, na ktorom budú preskúmané a ohlásené realizačné projekty – Musíme sa chrániť pred škodlivým zasahovaním prostredníctvom dezinformácií – bude predložený balík opatrení v oblasti ochrany demokracie – Únia bude naďalej trvať na nezávislosti súdnictva – Bude sa ochraňovať rozpočet prostredníctvom mechanizmu podmienenosti – Komisia predloží opatrenia na aktualizáciu legislatívneho rámca na boj proti korupcii – Komisia navrhne, aby sa do sankčného režimu v oblasti ľudských práv začlenili aj prípady korupcie – Nová iniciatíva v oblasti duševného zdravia – Únia potrebuje spravodlivé a rýchle postupy/systém, ktorý sa bude dať rýchlo zaviesť, ako aj trvalý a právne záväzný mechanizmus, ktorý zabezpečí solidaritu – EÚ potrebuje účinnú ochranu svojich vonkajších hraníc v súlade s dodržiavaním základných práv – Začleniť do zmlúv solidaritu medzi generáciami – Zlepšiť spôsob fungovania a rozhodovania v EÚ – Nastal čas na Európsky konvent