Európska komisia prijala dvanástu správu o pokroku dosiahnutom v rámci mechanizmu núdzového premiestňovania a systému presídľovania EÚ, v ktorej sa posudzujú opatrenia prijaté od 12. apríla 2017. V dôsledku zvýšeného úsilia členských štátov je počet dosiaľ premiestnených osôb v roku 2017 takmer rovnako vysoký ako za celý rok 2016. Celkový počet premiestnení v súčasnosti predstavuje 18 418 osôb, čo dokazuje, že proces premiestňovania je účinný, ak je vôľa dodržiavať, čo bolo dohodnuté spoločne v duchu lojálnej spolupráce. Hoci je však väčšina členských štátov aktívna a premiestenia pravidelne uskutočňuje, niektoré z nich (konkrétne Maďarsko, Poľsko a Rakúsko) dosiaľ nikoho nepremiestnili, čím ignorujú svoj právny záväzok a záväzky voči Grécku a Taliansku. Rakúsko však formálne prisľúbilo premiestniť 50 osôb z Talianska, čo je rozhodnutie, ktoré Komisia víta. Okrem toho je Česká republika v mechanizme takmer rok nečinná. Rozhodnutia o premiestnení sa týkajú záväzku premiestniť spoločne 98 255 osôb z Grécka a Talianska. Reálny počet žiadateľov je v súčasnosti omnoho nižší.