Prostriedky plánované na programy s Ruskom a Bieloruskom sa presunú na posilnenie spolupráce s Ukrajinou a Moldavskom. Európska komisia sa rozhodla presunúť 135 miliónov EUR z nástroja susedstva, rozvoja a medzinárodnej spolupráce, pôvodne plánovaného na programy Interreg NEXT na roky 2021 – 2027 s Ruskom a Bieloruskom na iné programy Interreg – s Ukrajinou a Moldavskom. Toto financovanie môže podporiť celý rad činností vrátane pruhov solidarity a rozvoja cezhraničných dopravných spojení, zdravotníckych služieb, vzdelávacích a výskumných projektov, schém sociálneho začlenenia, ako aj posilnenia inštitucionálnej kapacity ukrajinských a moldavských verejných orgánov. Po začiatku ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine Komisia pôvodne pozastavila spoluprácu s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom v programoch Interreg. To viedlo k prerozdeleniu 26 miliónov EUR na podporu programov spolupráce s Ukrajinou a Moldavskom. Dnešným rozhodnutím sa rovnakým spôsobom prerozdeľujú zostávajúce financie z obdobia 2021 – 2027. Komisia tiež rozhodla, že regióny vo Fínsku, Estónsku, Lotyšsku a Poľsku, ktoré sa mali pôvodných programov zúčastniť, sa môžu zapojiť do iných už existujúcich programov Interreg.