Európska komisia včera predstavila legislatívny návrh, ktorý uľahčí osobám so zdravotným postihnutím uplatňovať si právo na slobodný pohyb v celej EÚ. Komisia vo svojom návrhu zavádza štandardizovaný preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím a vylepšuje aktuálny európsky parkovací preukaz . Oba preukazy sa budú uznávať v celej EÚ. V záujme jednoduchšieho používania preukazov a zníženia administratívnej záťaže budú členské štáty podľa navrhovanej smernice povinné zabezpečiť preukazy vo fyzickej i digitálnej verzii, sprístupniť podmienky a pravidlá vydávania alebo rušenia preukazov v jednoducho dostupných formátoch a zabezpečiť, aby poskytovatelia služieb ponúkali informácie o osobitných podmienkach a preferenčnom zaobchádzaní ľuďom so zdravotným postihnutím v jednoducho dostupných formátoch.