Pandémia COVID-19, vojna na Ukrajine, ale aj celková digitálna transformácia sa v značnej miere podpisujú na vývoji a duševnom zdraví detí a mladých. Svedčí o tom fakt, že pocit osamelosti u mladých ľudí za posledné tri roky narástol z pôvodných 9 % na 36 %. Počas pandémie narástla aj kyberšikana. Stretlo sa s ňou až 26 % detí alebo mladých ľudí. Jediný spôsob ako tento stav zmeniť a pomôcť generácii mladých ľudí, je budovať ich psychickú odolnosť, slobodu a zároveň pocit zodpovednosti, ale aj vlastnosti ako empatiu, toleranciu či férovosť. Urobiť takúto zmenu je možné len cez transformáciu vzdelávacieho systému. Zhodli sa na tom odborníci v diskusii Vizionári, organizovanej pri príležitosti Európskeho roka mládeže 2022, ktorá sa uskutočnila v pondelok 24. októbra 2022 v priestoroch Zážitkového centra vedy Aurélium v Bratislave. Vizionári sú medzinárodnou konferenciou, zameranou na svetové trendy v zdravotníctve, ekonomike či školstve.