Zmapovali sme úroveň bezpečnosti cestnej premávky za rok 2015. Z výsledkov vyplýva, že európske cesty sú najbezpečnejšie na svete aj napriek stagnácii v poklese počtu úmrtí na cestách.

Minulý rok prišlo na cestách v EÚ o život 26 000 ľudí, čo je o 5 500 menej než v roku 2010. V porovnaní s rokom 2014 však nedošlo k nijakému zlepšeniu.
Priemerná miera úmrtnosti na európskych cestách za rok 2015 bola 51,5 obete na 1 milión obyvateľov, podobne ako v posledných dvoch rokoch.
Počet úmrtí na cestách sa medzi jednotlivými členskými štátmi veľmi líši. Najmenej ľudí zomrelo na cestách na Malte, vo Švédsku, Holandsku a Veľkej Británii, kde na milión obyvateľov pripadlo menej než 30 takýchto incidentov.
Najviac smrteľných obetí bolo na cestách v Bulharsku, Rumunsku a Lotyšsku, až 90 na jeden milión obyvateľov.
Slovensko sa s údajom 51 úmrtí na milión obyvateľov nachádza tesne pod európskym priemerom (51.5).

Po prvý krát EK zverejňuje aj údaje o počte zranených na cestách. V roku 2015 to bolo 135 000 osôb, z toho veľkú časť tvoria ľahko zraniteľní účastníci cestnej premávky (napr. chodci, cyklisti). Sociálne náklady (rehabilitácia, zdravotná starostlivosť, materiálne škody atď.) dopravných úmrtí a zranení sa odhadujú minimálne na 100 miliárd eur.