Voľný pohyb osôb tovarov a služieb si naďalej udržuje vysokú podporu, v jeho prospech sa vyjadrilo 79% Európanov. Vyše polovica respondentov považuje voľný pohyb za najpozitívnejší výdobytok EÚ. Stabilná ostáva aj podpora Eura: 55% v EÚ, 68% v eurozóne.
56% Európanov súhlasí, že verejné prostriedky by sa mali použiť na stimuláciu súkromných investícií v EÚ. Rovnaký počet respondentov vyjadril podporu jednotnému digitálnemu trhu. 70% občanov EÚ je za spoločnú energetickú politiku.
Európania v niektorých oblastiach uprednostňujú spoločné Európske riešenia.
67% Európanov vyjadrilo podporu spoločnej európskej politike v oblasti migrácie. Takmer 6 z 10 Európanov je za migráciu z iných členských štátov EÚ, ale rovnaký pomer sa vyjadril negatívne o imigrácii z krajín mimo EU.
Naďalej pretrváva trend vyššej dôvery v EÚ ako v národné vlády. Počet Európanov, ktorí veria EÚ stúpol na 33%, národným vládam dôveruje 27% respondentov. 38% respondentov vníma EÚ neutrálne, pozitívne ju vidí 34%, negatívne 27%.
Čo sa týka pocitu európanstva, 66% respondentov sa vyjadrilo, že sa cítia byť občanmi EÚ. V tomto duchu sa vyjadrila väčšina respondentov v jednotlivých členských štátoch.
Prieskum sa uskutočnil 21 – 31 mája 2016 v 34 krajinách (EÚ 28 + kandidátske krajiny) oslovených bolo 31,946 respondentov.