Podľa prieskumu, ktorý dnes zverejnilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, s členstvom Slovenska v EÚ súhlasí 67 % opýtaných. Naopak, skôr a vôbec nesúhlasí 31 % respondentov. Viac ako tretina (37 %) opýtaných Slovákov dnes pripúšťa, že by Slovensko v budúcnosti mohlo alebo malo vystúpiť z EÚ. Na druhej strane, za zotrvanie v EÚ je skoro šesť z desiatich opýtaných (58 %). Za najväčšie výhody členstva Slovenska v EÚ sú považované najmä možnosti cestovania do zahraničia (46 %) a možnosť štúdia v zahraničí (40 %). Naopak, Slovensko členstvom v EÚ najviac stráca predovšetkým v ochrane pred prílevom utečencov (27 %) a podpore poľnohospodárstva (21 %). Prieskum tiež poukazuje na to, že respondenti považujú za najdôležitejšie pre ich život predovšetkým lepšie zdravotnícke služby (80 %), bezpečnosť Slovenska (77 %) a zlepšovanie životnej úrovne (77 %). Tri štvrtiny respondentov je hrdých na to, že sú občanmi Slovenska (77 %) a takmer šesť z desiatich Slovákov (57 %) je hrdých na to, že sú občanmi EÚ. Prieskum verejnej mienky pre Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku realizovala agentúra Focus v decembri 2022 na vzorke 1 007 respondentov.