Lobing v EÚ čaká zmena. Diskusie o tom, aká radikálna sa odohrávajú práve v tomto čase. Európsky parlament má svoj register lobistov od roku 1995. Európska komisia od roku 2008. Oba sa zlúčili v roku 2011 pod názvom „Register transparentnosti“.
Jeho parametre svojho času pripravoval slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič, vtedy zodpovedný za administratívu a medziinštitucionálne vzťahy.
Register sa týka všetkých foriem záujmových skupín, okrem firiem a ich asociácií aj mimovládnych organizácií, sledujúcich napríklad ochranu životného prostredia.
Registrácia v ňom však nie je povinná. Plynie z nej ale viacero výhod. Závisí od nej akreditácia na vstup do budovy Európskeho parlamentu alebo prístup k ľuďom z Európskej komisie.