Komisár pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru Tibor Navracsics v tejto súvislosti uviedol: „Program Erasmus+ je veľmi úspešný, no napriek tomu nie je vždy prístupný pre všetkých. Virtuálnou výmenou v rámci programu Erasmus+ umožníme väčšiemu počtu ľudí nadviazať kontakt, oslovíme mladých ľudí s rôznym sociálnym pozadím a podporíme porozumenie medzi kultúrami. Tento online nástroj prepojí väčšie množstvo mladých ľudí v EÚ s ich rovesníkmi a kolegami z iných krajín; bude vytvárať mosty a prispievať k rozvíjaniu zručností, ako sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť, cudzie jazyky a tímová práca.“

Virtuálna výmena v rámci programu Erasmus+ bude spájať mladých ľudí, pracovníkov s mládežou, študentov a akademických pracovníkov z európskych krajín a krajín južného susedstva EÚ prostredníctvom moderovaných diskusií, nadnárodných projektových skupín, hromadných otvorených online kurzov a odbornej prípravy. Mladí ľudia z rôznych krajín sa napríklad budú môcť raz za týždeň spojiť a na základe materiálov, ktoré sa vopred rozošlú, prostredníctvom moderátora debatovať o otázkach, ako je hospodársky rozvoj či zmena klímy.