Pozývame vás na seminár venovaný návrhu Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska na obdobie 2021 – 2030 (INEKP SR). Podujatie organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pod záštitou  Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR.

Účelom podujatia bude diskutovať o prioritách energetickej a klimatickej politiky do roku 2030 predstavených v návrhu INEKP SR so širokým okruhom účastníkov – Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom životného prostredia SR, podnikateľskými združeniami, energetickým a iným priemyslom a mimovládnymi organizáciami. Európska komisia v krátkosti predstaví svoje odporúčania k INEKP SR a predstavitelia oboch kľúčových ministerstiev priblížia aktualizácie INEKP v ich oblastiach pôsobnosti.

Seminár sa uskutoční 16. septembra 2019 o 9:30 hod v Európskom informačnom centre (Palisády 29, Bratislava).