Európska komisia prijala oznámenie, ktoré má pomôcť vnútroštátnym orgánom, podnikom a občanom pripraviť sa na nevyhnutné zmeny, ktoré prídu s ukončením prechodného obdobia. Aj v prípade, že sa Európskej únii a Spojenému kráľovstvu podarí do konca roku 2020 uzavrieť partnerstvo, ktoré bude zahŕňať všetky oblasti dohodnuté v politickom vyhlásení, vystúpenie Spojeného kráľovstva z acquis EÚ, vnútorného trhu a colnej únie nevyhnutne vytvorí na konci prechodného obdobia prekážky obchodu a cezhraničné výmeny, ktoré v súčasnosti neexistujú. Bez ohľadu na výsledok rokovaní, vystúpenie povedie od 1. januára 2021 k rozsiahlym a ďalekosiahlym dôsledkom pre verejnú správu, podniky i občanov.