Čo sa týka Slovenska, došlo k výraznej revízii rastu HDP smerom nadol v porovnaní s predchádzajúcimi prognózami Európskej komisie. Po 4% v 2018, by mal hospodársky rast dosiahnuť 2,7% v tomto roku a 2,6% v 2020.  Domáca spotreba bude v dôsledku silného rastu reálnych miezd a vysokej zamestnanosti najväčším ťahúňom rastu.  Miera nezamestnanosti je na historicky nízkych úrovniach (5,8% v 2019) a prognóza počíta s miernym poklesom na 5,7% v 2020 a 5,6% v 2021. Inflácia ostáva vysoko nad úrovňou priemeru eurozóny – na 2,7% v 2019 s miernym poklesom na 2,5% v 2020 a na 2,2% v 2021. Deficit verejného rozpočtu dosiahol 1,1% v 2018 a to v prostredí vysokého hospodárskeho rastu a rýchleho rastu príjmov. V 2019 by mal deficit klesnúť na 0,9%  a v 2020 sa zvýšiť na 1,2% aj v dôsledku schváleného zníženia daní a zavedenia minimálnych dôchodkov. Hrubý verejný dlh by mal vďaka pokračujúcemu hospodárskemu rastu ostať na zostupnej trajektórii a klesnúť tento rok na 48,1%  a na 46,9% v 2021.