Program Erasmus+ bol v roku 2017 navyše obohatený o strategické priority EÚ zamerané na digitálne zručnosti v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže (nová mobilná aplikácia Erasmus+, online jazykové vzdelávanie). Súčasný program Erasmus+ (2014 – 2020) má rozpočet 14,7 miliardy EUR, vďaka ktorému bude mať viac než 3,7 % mladých ľudí v EÚ príležitosť študovať, absolvovať odbornú prípravu, získať pracovné skúsenosti a venovať sa dobrovoľníctvu v zahraničí. Program bude tiež oporou v úsilí o vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025.

Informácie pre Slovensko:

  • v roku 2017 využilo 13 149 účastníkov 370 slovenských projektov mobilitu vo vysokoškolskom vzdelávaní, odbornom vzdelávaní a príprave, školskom vzdelávaní, vzdelávaní dospelých a mládeži v celkovej výške 22,56 milióna EUR
  • 3 najaktívnejšie vysielajúce slovenské inštitúcie: 1. Univerzita Komenského v Bratislave, 2. Ekonomická univerzita v Bratislave, 3. Žilinská univerzita
  • 3 najobľúbenejšie prijímajúce krajiny Slovákov participujúcich na programe Erasmus+: Česká republika, Poľsko a Španielsko