Pri príležitosti 30. výročia úspešného programu na podporu mobility v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy Erasmus+ Európska komisia zverejnila výročnú správu za rok 2015 s najaktuálnejšími číslami o počte ľudí, ktorí program absolvovali. Za posledných 30 rokov sa do neho zapojilo 9 miliónov ľudí. Pôvodne bolo zapojených 11 krajín, dnes už ich je 33 (členské štáty + Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko). Slovenský eurokomisár a podpredseda Európskej komisie pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič v tejto súvislosti uviedol: ,,Program Erasmus patrí medzi najznámejšie a dovolím si povedať aj najúspešnejšie programy Európskej únie. Je pomenovaný podľa svetoznámeho európskeho mysliteľa a automaticky sa spája so štúdiom v zahraničí, s cestovaním a životnými skúsenosťami nielen v oblasti univerzitného vzdelávania. Tento program za 30 rokov svojej existencie vyslal do sveta vyše deväť miliónov ľudí. Slovensko mohlo po prvýkrát vyslať svojich študentov na výmenné pobyty do krajín Európskej únie v roku 1998. Kým vtedy sa zahraničných študijných pobytov zúčastnilo len 59 Slovákov, doteraz ich počet dosiahol už 107 700 osôb. Najčastejšími destináciami našich študentov sú Poľsko, Španielsko a Turecko. Naopak na Slovensko najviac cestujú Česi, Nemci a Španieli. Podľa našich prieskumov sa u východoeurópskych študentov, ktorí využili program Erasmus, znížilo riziko dlhodobej nezamestnanosti až o 83% a ich šanca získať zamestnanie krátko po skončení školy je o 14% vyššia ako u študentov, ktorí sa programu nezúčastnili. Erasmus má veľký vplyv aj na osobný život. Jeden zo štyroch absolventov programu má životného partnera inej národnosti, pričom sa často spoznali počas výmenného pobytu na Erasme“ Slovensko sa po prvýkrát do Erasmu zapojilo v roku 1998, odvtedy až do dnes sa Erasmu zúčastnilo až 40 000 našich vysokoškolákov. Celkový počet Slovákov, ktorí sa doteraz do programu zapojili dosiahol 107 700 osôb. Každá členská krajina dnes predstavila v Bruseli aj svoju tvár Erasmu+; na Slovensku sa ambasádorkou tohto programu stala úspešná mladá herečka, absolventka Erasmu, Eva Sakálová. (v prílohe fotka zo slávnostného ceremoniálu).