So začiatkom nového školského roka sa opäť rozbieha program EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách na obdobie 2019 – 2020. Školský program EÚ sa zameriava na podporu zdravého a vyváženého stravovania, a to distribúciou ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, no ponúka aj vzdelávacie programy o poľnohospodárstve a správnej výžive. V školskom roku 2017/2018 využilo tento program viac ako 20 miliónov detí (20 % detí v celej EÚ). Na obdobie 2019 – 2020 sa na ovocie a zeleninu vyhradilo 145 miliónov EUR a na mlieko a iné mliečne výrobky 105 miliónov EUR (spolu 250 miliónov EUR). Účasť v programe je dobrovoľná, no zapojili sa doň všetky členské štáty EÚ, či už do celého programu alebo len do jeho časti. Krajiny môžu doplniť pomoc EÚ aj finančnými prostriedkami z vnútroštátnych zdrojov. O konkrétnej podobe programu rozhodujú členské štáty – môžu si zvoliť druh produktov, ktoré budú deti dostávať, alebo tému vzdelávacích opatrení. Výber distribuovaných produktov musí zohľadňovať zdravotné a environmentálne aspekty, sezónnosť, dostupnosť a rozmanitosť. Slovensko získalo na školský rok 2019-2020 v rámci programu rozpočet vo výške 2 115 888 EUR na distribúciu ovocia a zeleniny, 1 011 357 EUR na mlieko a mliečne výrobky.