EÚ investuje viac ako 116 miliónov eur do strategických projektov v oblasti prírody, životného prostredia a klímy Komisia dnes oznámila investíciu vo výške viac ako 116 miliónov eur na strategické projekty nového programu LIFE <cinea.ec.europa.eu/programmes/life_en>. Finančnými prostriedkami sa podporí osem veľkých projektov v Belgicku, Estónsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku, na Slovensku a vo Fínsku, aby mohli napĺňať svoje ciele v oblasti klímy a životného prostredia. Očakáva sa, že prostredníctvom projektov sa zmobilizuje významné množstvo ďalších finančných prostriedkov z iných zdrojov EÚ vrátane poľnohospodárskych, štrukturálnych, regionálnych a výskumných fondov, ktoré doplnia vnútroštátne a súkromné investície. Slovenský projektv oblasti kvality vody a odpadového hospodárstva – program LIFE Living Rivers je zameraný na zachovanie kvality vody, ochranu prirodzených biotopov a pôvodné druhy, ako aj podporu udržateľného lesného hospodárstva a riadenia rybárstva. Projekt prispeje k vykonávaniu rámcovej smernice EÚ o vode a smernice o biotopoch.