V Európe sa pomaly rozširujú projekty tzv. zelených striech, ktoré podľa expertov vylepšujú izoláciu, znižujú potrebnú energiu na vykurovanie alebo chladenia budov a zároveň zmenšujú uhlíkovú stopu obyvateľov miest.
Strechy pokryté rastlinami, zeleninovými záhradkami či dokonca stromami, ktoré pomáhajú mesto ochladzovať a zvlhčovať vznikli ako ekologický experiment posledných 30. rokov. V niektorých severských krajinách, ako napríklad v prípade Islandu, sú súčasťou tradičnej architektúry.
Najrozšírenejší je tento koncept v Nemecku, kde federálne environmentálne zákony vyžadujú „kompenzáciu“ zelených priestorov pri výstavbe nových budov. Vzhľadom na hustotu miest Nemecko poskytuje priamu aj nepriamu podporu budovaniu zelených miest práve na strechách napríklad vo forme zníženia poplatkov za stočné či iných daní.