Európska komisia a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)  v Bruseli spoločne organizujú 1. celosvetový samit o očkovaní. Jeho cieľom je urýchliť celosvetové opatrenia na zastavenie šírenia chorôb, ktorým sa dá predchádzať očkovaním, a zasadiť sa proti celosvetovému šíreniu dezinformácií o očkovaní.

Za posledné 3 roky stratilo 7 štátov vrátane 4 v európskom regióne status krajiny, v ktorej boli eliminované osýpky. Dosiaľ bol v roku 2019 celosvetovo nahlásený najvyšší počet prípadov osýpok od roku 2006. Nové ohniská chorôb sú priamym následkom nedostatočnej zaočkovanosti, a to aj medzi dospievajúcimi a dospelými, ktorí nikdy neboli úplne zaočkovaní. Za účelom účinného riešenia rozdielov v zaočkovanosti sa samit zaoberá mnohými prekážkami očkovania. Európska komisia a WHO vyzvali aj na výraznú podporu GAVI, Globálnej aliancie pre očkovanie. GAVI zohráva rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní globálnych cieľov očkovania v krajinách, ktoré disponujú len malými zdrojmi. Na programe celosvetového samitu o očkovaní sú aj nové modely a príležitosti na zintenzívnenie vývoja vakcín, ako aj spôsoby zabezpečenia imunizácie ako priority v oblasti verejného zdravia a ako všeobecného práva.