Komisia sa rozhodla zaregistrovať európsku iniciatívu občanov s názvom Výzva na dosiahnutie prostredia bez tabaku a prvej európskej generácie bez tabaku do roku 2030. Organizátori iniciatívy vyzývajú Komisiu, aby navrhla právne predpisy s cieľom zachrániť nové generácie pred závislosťou od tabaku, konať proti súvisiacim environmentálnym nebezpečenstvám a fajčeniu. Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Komisia sa domnieva, že je právne prípustná. Komisia v tejto fáze neanalyzovala podstatu návrhu. Po registrácii majú organizátori šesť mesiacov na otvorenie zberu podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka jeden milión vyhlásení (podpisov) na podporu z najmenej siedmich rôznych členských štátov, Komisia bude musieť reagovať. Komisia sa môže rozhodnúť, či sa žiadosťou bude alebo nebude zaoberať. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.