<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Mesto
Svit prijalo výzvu zapojiť sa do celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“ v
rámci projektu „Nechajme auto doma – národná kampaň pre podporu
environmentálnych druhov dopravy v našich mestách“, ktorej cieľom je ochrana
životného prostredia a zvyšovanie povedomia obyvateľov a účastníkov cestnej
premávky o výhodách a prínosoch využívania bicykla v každodennom živote. </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Súťaž
bola určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktorí sa
zaregistrovali a v období od 1. do 31. mája 2015 dochádzali do práce na bicykli
a&nbsp;svoje najazdené kilometre zapisovali do registračného systému. </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Tímy
registrované v&nbsp;meste Svit najazdili v&nbsp;máji spolu takmer 9 a&nbsp;pol tisíc
kilometrov a&nbsp;zaradili tak mesto na 9. priečku v&nbsp;konkurencii podstatne
väčších miest. </font><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font size="3">Po&nbsp;prepočte
výsledkov podľa počtu obyvateľov však Svit získal 1. miesto v&nbsp;celonárodnom
meradle</font></b><font size="3">. </font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>