Komisia vyzýva medzinárodných dodávateľov, aby reagovali na prvú verejnú súťaž EÚ na spoločný nákup plynu v objeme 11,6 mld. m³. Komisia vyhlásila vôbec prvú medzinárodnú verejnú súťaž na spoločný nákup dodávok plynu do EÚ, čím využila kolektívnu hospodársku váhu EÚ prostredníctvom nedávno vytvoreného mechanizmu AggregateEU. V rámci tejto prvej verejnej súťaže 77 európskych spoločností predložilo žiadosti o celkový objem 11,625 mld. m3 dopytu po plyne. Dopyt po LNG predstavuje 2,781 mld. m³, zatiaľ čo na dodávku cez plynovod sa požaduje 9,554 mld. m³. Dnes to oznámil podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Jeho vyhlásenie si môžete pozrieť online tu alebo prečítať tu. Medzinárodní dodávatelia plynu s výnimkou Ruska sa teraz vyzývajú, aby predložili svoje ponuky na zásobovanie týchto európskych odberateľov do 15. mája. Toto prvé kolo verejného obstarávania sa týka dodávok plynu od júna 2023 do mája 2024.