Podľa hodnotiacej tabuľky investícií EÚ do priemyselného výskumu a vývoja z roku 2023 európsky priemysel v roku 2022 výrazne zvýšil svoje investície do výskumu a vývoja. Rast súkromných investícií do výskumu a vývoja v EÚ dosiahol najvyššiu mieru od roku 2015 a v porovnaní s rokom 2021 sa viac ako zdvojnásobil, keď v roku 2022 dosiahol nárast o 13,6 %. Na porovnanie, Čína znížila svoj rast z viac ako 25 % na niečo viac ako 16 % a spoločnosti z USA spomalili zo 16 % na 12,6 %. 2 500 najväčších svetových investorov do výskumu a vývoja monitorovaných v rámci hodnotiacej tabuľky vytvorilo nový rekord v oblasti celkových investícií do výskumu a vývoja, ktoré dosiahli takmer 1 250 miliárd eur, čo je o 141 miliárd eur viac ako v roku 2021. Celkovo sú za viac ako 42 % investícií do výskumu a vývoja v prípade 2 500 najväčších podnikových investorov do tejto oblasti zodpovedné spoločnosti z USA, zatiaľ čo EÚ a Čína úzko súťažia o druhé miesto (17,5 % a 17,8 %).