Z porovnávacieho prehľadu EÚ týkajúceho sa investícií priemyselných podnikov do výskumu a vývoja za rok 2022, ktorý uverejnila Komisia, vyplýva, že európsky priemysel je v oblasti investícií do výskumu a vývoja opäť na dobrej ceste. Po pandemickom poklese o –2,2 % v roku 2020 sa tieto investície v roku 2021 zvýšili o 8,9 %. EÚ naďalej zostáva svetovým lídrom, pokiaľ ide o investície do výskumu a vývoja v automobilovom priemysle, kde v etablovaných spoločnostiach i mladších firmách v plnej miere prebieha digitalizácia a prechod na elektrické vozidlá. Porovnávací prehľad zároveň poukazuje na širokú odvetvovú diverzifikáciu investícií v EÚ, najmä v porovnaní s USA, kde sú investície do výskumu a vývoja sústredené hlavne v odvetví informačných a komunikačných technológií (IKT). Investície súkromného sektora do výskumu a vývoja celosvetovo výrazne vzrástli nad úroveň spred pandémie (o 14,8 % v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020). Po prvýkrát od porovnávacieho prehľadu z roku 2004 presiahli celkové investície do výskumu a vývoja uskutočnené 2 500 podnikmi z celého sveta, ktoré v tejto oblasti investovali najviac, úroveň jeden bilión eur (1 094 miliárd EUR). Dôležitou zmenou je, že všetky čínske spoločnosti zahrnuté v porovnávacom prehľade majú v súčasnosti spolu o niečo väčší podiel na celkovom celosvetovom objeme investícií ako spoločnosti z EÚ (čínske spoločnosti 17,9 % a podniky z EÚ 17,6 %). Vedúci podiel amerických firiem sa zvýšil na 40,2 % celosvetových investícií.