Nový prieskum Eurobarometra ukazuje najvyššiu podporu rozvojovej pomoci za posledných 6 rokov. Takmer 9 z desiatich (89%) občanov EÚ vyjadrilo podporu rozvojovej pomoci. Viac ako polovica respondentov tvrdí, že EÚ by mala poskytnúť pomoc na sľúbenej úrovni, a ďalších 16 % tvrdí, že pomoc by sa mala zvýšiť nad rámec toho, čo už bolo sľúbené.
Takmer tri štvrtiny respondentov (73%) súhlasí, že rozvojová pomoc je účinným nástrojom na boj s nelegálnou migráciou a 80% sa domnieva, že rozvojová pomoc je v záujme samotnej EÚ.