Dňa 22.04.2016 sa na MsÚ v Spišskej Novej Vsi uskutoční regionálne kolo 11. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan v roku 2016. Súťaž organizačne zabezpečuje centrum Europe Direct Spišská Nová Ves pre prihlásených 6 stredných škôl z okresov Gelnica, Spišská Nova Ves a Rožňava.